Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2021

Jag har starka åsikter om vaccinpass, och skulle gärna se att de skrotas med omedelbar verkan. För att nå dit är det viktigt att opponerande politiker inte tar genvägar. Här har jag valt ut ett inlägg i mängden som ett exempel.

Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED) tweetade förra veckan ut en länk med följande kommentar:

Denna essä är ytterst läsvärd. https://paulkingsnorth.substack.com/p/the-vaccine-moment-part-one

@sadeilan 2021-12-22

Jag håller med om att texten är läsvärd i flera delar. Andra delar utgör dock ett minfält av högst tvivelaktiga argument, och hela alltet får som jag ser det tumme upp av Ilan nu. Nedan redogör jag för (nästan) ett halvt dussin av de mer uppenbara problemen jag hittade.

Av praktiska skäl har jag endast krafsat lite på ytan, och jag är även lockad att argumentera emot mig själv i några delar, men jag måste dra en gräns någonstans. I annat fall kan jag säkert sitta och skriva på detta i flera veckor – det är mycket material som hänvisas till.

Påstående ett: vaccinstudier är inte färdiga

Here we have a novel technology, never before used at scale or for this purpose, used to create a series of vaccines which have been rolled out to millions before their clinical trials are even complete.

Här tänker jag bara hänvisa rakt av till Emanuel Karlsten, då han har berört dessa punkter vid flera tillfällen. För svensk kontext, se t.ex. jämförelsen han gör med vaccin för svininfluensan, samt vad han skriver om godkännande av covid-19-vaccinerna.

Påstående två: vaccin förvärrar situationen

This is an unprecendented [sic] situation – as is vaccination for a respiratory virus in the middle of a pandemic, which some people with serious expertise warn may worsen the sitution [sic] rather than end it.

Personen med “serious expertise” är den belgiske veterinären Geert Vanden Bossche. Snopes har skrivit om honom, och även om den artikeln i sig har flera brister (kaninhålet bara fortsätter!) länkas till ett dokument där följande går att läsa:

From all of the above, it’s becoming increasingly difficult to imagine how the consequences of the extensive and erroneous human intervention in this pandemic are not going to wipe out large parts of our human population. One could only think of very few other strategies to achieve the same level of efficiency in turning a relatively harmless virus into a bioweapon of mass destruction.

I det här fallet känns det alltså rätt tveksamt att lyfta fram personen som ett bevis på att hans argument har tyngd.

Påstående tre: läkemedelsbolagen döljer sanningen

The companies manufacturing these things are making equally unprecedented hourly profits, and their long histories of dishonesty and cover-ups, plus the fact that they are legally immune from any liability for problems arising from these vaccines, makes it impossible to take seriously their assurances of safety.

Hur juridiskt ansvar och / eller immunitet hanteras varierar från land till land. I USA finns det t.ex. en speciell fond för vaccinrelaterade skador, vilket beskrivs bl.a. på följande vis:

The VICP was established after lawsuits against vaccine manufacturers and healthcare providers threatened to cause vaccine shortages and reduce vaccination rates. The Program began accepting petitions (also called claims) in 1988.

What are VICP’s objectives?

– ensure an adequate supply of vaccines;
– stabilize vaccine costs; and
– establish and maintain an accessible and efficient forum for individuals found to be injured by certain vaccines.

Det är i övrigt ett ofantligt batteri av punkter som tas upp i det som länkas till, så det kräver lite ansträngning att sortera ut specifikt vad för “dishonesty and cover-ups” som åsyftas. Det finns åtminstone ett exempel som framkom i november i år i samband med Ventavias hantering av en Pfizer-studie, men det tas inte upp i texten, och man ska vara försiktig med att dra för stora växlar på det.

Ett av de mest framträdande argumenten gäller rapportering till VAERS (USA-databas för misstänkta biverkningar från vaccin), så jag nöjer mig med detta just nu. Den rapport som nämns där innehåller följande:

Likewise, fewer than 1% of vaccine adverse events are reported.

Det framgår inte hur den här siffran är uträknad. Dessutom är det här en rapport som gäller mer än tio år gammalt data. Att hänvisa till den idag är direkt vilseledande.

Påstående fyra: medicinska behandlingar motarbetas aktivt

And when we witness an active state/media campaign against early treatment of a disease […]

(Resten av citatet fortsätter efter nästa rubrik.)

Av texten kan man tro att det är något som är satt i system för flera olika typer av medicinska behandlingar. Artikeln som länkas till handlar dock specifikt om ivermectin, och säga vad man vill om FDA:s tonläge, de har mycket mer att säga om varför det inte är oproblematiskt att ge till människor i dagsläget.

Påstående fem: biverkningar redovisas inte

[…] against early treatment of a disease – the precise opposite of what every doctor is taught at medical school – along with a refusal to report any of the mounting evidence of short-term side-effects, it ought to be clear that something is happening which cannot be explained by the story we are being told.

Här länkas dels till personliga berättelser, och dels till en längre utläggning om bl.a. andra berättelser.

Det är naturligtvis tragiskt när en person skadas eller dör av ett vaccin. Det är även tragiskt när en person dör efter att ha blivit nedsövd för en operation. Det betyder inte att samhället ska sluta operera folk – det finns risker som måste vägas mot varandra.

Om argumentet är att vaccinet medför större risker än sjukdomen, är det en annan diskussion. Men då ska sägas att länk nummer två ovan leder till följande tankekedja i första punkten:

Well, maybe athletes have been collapsing and dying at such a rate all along, and we are only now noticing it because of heightened vigilance due to “anti-vax hysteria.” That could be. I haven’t gone into the statistics that might decide the issue – if such statistics even exist.

Read Full Post »

%d bloggers like this: